Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedającego na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zakup towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta. Ze sklepu prestige-molding.pl mogą korzystać osoby prywatne oraz firmy. Transakcje zostają zawarte pomiędzy Sprzedającym (sklep prestige-molding.pl), a Kupującym (osoba prywatna lub firma zarejestrowana w systemie lub osoba prywatna lub firma, która nie dokonała rejestracji).

KONTO UŻYTKOWNIKA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klient ma możliwość zarejestrowania w prestige-molding.pl. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Dane podane przez klienta mogą być wykorzystywane jedynie w procesie realizacji zamówienia oraz celach marketingowych przez Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego konto Klienta w systemie zostanie uaktywnione. Każdorazowe zarejestrowanie lub zalogowanie do systemu sklepu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Podane w formularzu rejestracyjnym dane Klienta zostają wprowadzone do bazy danych sklepu esztukateria.eu.

CENY
Prezentowana na stronie internetowej sklepu prestige-molding.pl oferta nie jest tożsama ze stanem magazynowym firmy. W chwili złożenia zamówienia przez Klienta obowiązuje cena znajdująca się przy towarze. Ceny produktów są cenami brutto, w walucie polski złoty. Dla Klientów zainteresowanych sprzedażą za granicę kwoty zostają przeliczone na walutę używaną w danym kraju zgodnie z kursem dnia prezentowanym przez NBP.

REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ
Zamówienia są realizowane po wypełnieniu formularza zamówienia, niezbędnego do poprawnego wykonania zamówienia. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu maksymalnie w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego, jak również możliwość dokonania zakupu za pobraniem oraz odbioru osobistego zamówionego towaru.

GWARANCJA
Na towar zamówiony w sklepie prestige-molding.pl udzielamy dwuletniej gwarancji. Reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym w ciągu nie dłuższym niż 7 dni od wykrycia wady. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep prestige-molding.pl zwróci poniesione przez Klienta koszty towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

STAN PRZESYŁKI
Sklep prestige-molding.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne, które powstały w czasie transportu do Klienta. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika Kupujący, który stwierdzi powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wypisać wraz z kurierem protokół szkody, wymagany przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późn. zm. Powstanie szkody należy bezwłocznie zgłosić prestige-molding.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Od zawartej umowy kupna Klient ma prawo odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy musi mieć zachowaną formę pisemną, które należy następnie przesłać do sklepu prestige-molding.pl drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Sklep prestige-molding.pl ma prawo nie uwzględniać odstąpienia od umowy, jeżeli zwracany materiał nosi ślady użytkowania lub uszkodzenia. Towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w zamówieniu składanym wg indywidualnych wytycznych Klienta. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że zwracany towar jest pełnowartościowy sprzedawca dokona zwrotu płatności wciągu 14 dni roboczych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Klient ponosi koszty transportu zwracanego towaru Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Sztukateria wewnętrzna XPS 1-2 dni Sztukateria zewnętrzna EPS od 3-4 dni

KOSZTY PRZESYŁKI
Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. Sprzedawca oferuje transport gratis przy zamówieniach na sztukaterię wewnętrzną i zewnętrzną powyżej 500 zł System dolicza przy zamówieniu koszt transportu na jedną paczkę. Jeżeli zamówienie EPS nie przekracza 500 zł i zajmuje 2 kartony sprzedawca ma prawo poinformować klienta i doliczyć opłatę za kolejne 2 kartony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Korzystanie ze strony internetowej prestige-molding.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych) Sklep prestige-molding.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie, które posługują się ID oraz hasłem Klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie prestige-molding.pl będą rozstrzygane na bazie porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygniecie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu prestige-molding.pl. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie. Sklep prestige-molding.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.